Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.01.2023.
23.02.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za januar 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 53.923.016 KM, što je u odnosu na 48.180.580 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u januaru 2022. godine više za 11,9%.

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u januaru 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u januaru 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 116,5%  

02 Zdravstveno osiguranje 145,3%  

03 Osiguranje cestovnih vozila 117,2%  

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 94,0%  

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 105,7%  

09 Ostala osiguranja imovine 153,8%  

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 105,2%  

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 70,00 KM u 2022., bez premije u 2023.  

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, bez premije u 2022., 282,00 KM u 2023. 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 130,1%  

14 Osiguranje kredita 102,9%  

15 Osiguranje jemstava 99,9%  

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 125,0% 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 82,5%  

18 Osiguranje pomoći 137,8% 

  

Neživotna osiguranja ukupno 112,8%  

19 Životno osiguranje 108,8% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 111,9%, ili 5.742.436 KM više ukupne premije u odnosu na januar 2022. godine.