Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.01.2024.
19.02.2024

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za januar 2024. godine. Ostvarena je premija od ukupno 61.091.740 KM, što je u odnosu na 53.923.016 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u januaru 2023. godine više za 13,3%. 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u januaru 2024. iznosi u % prema ostvarenju premije u januaru 2023. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 100,1% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 136,2% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 123,4% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 91,3% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 109,7% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 159,0% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 116,5% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, bez premije u 20223., 50,00 KM premije u 2024. 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 50,4%.

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 111,7% 

 

14 Osiguranje kredita 86,2% 

 

15 Osiguranje jemstava 106,3% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 170,7%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 83,6% 

 

18 Osiguranje pomoći 131,4% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 118,6% 

 

19 Životno osiguranje 93,6% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 113,3%, ili 7.168.724 KM više ukupne premije u odnosu na januar 2023. godine