Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.03.2021.
19.04.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za mart 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 46.986.985 KM, što je u odnosu na 41.343.960 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u martu 2020. godine više za 13,6%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u martu 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u martu 2020. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 105,5% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 107,4% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 112,6% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

 

05 Osiguranje zračnih letjelica bez premije u martu 2020., 224 KM premije u martu 2021.

 

06 Osiguranje plovila bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 776,8% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 128,9% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 88,1% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 110,8% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 2255,0% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 105,0% 

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 150,2% 

 

14 Osiguranje kredita 181,9% 

 

15 Osiguranje jemstava 71,5% 

 

16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 353,3% 

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 170,9% 

 

18 Osiguranje pomoći 166,6% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 114,1% 

 

19 Životno osiguranje 112,1% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 113,6%, ili 5.643.025 KM više ukupne premije u odnosu na mart 2020. godine.