Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.03.2022.
24.04.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za mart 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 49.722.921 KM, što je u odnosu na 46.986.985 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u martu 2021. godine više za 5,8%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u martu 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u martu 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 100,7% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 132,9% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 110,4% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

 

05 Osiguranje zračnih letjelica 100,0%

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u martu 2021., 4.442 KM u martu 2022.

 

07 Osiguranje robe u prevozu 130,8% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 78,1% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 127,5% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,7% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 111,5% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 252,4%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 114,7% 

 

14 Osiguranje kredita 123,6% 

 

15 Osiguranje jemstava 100,9% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 105,2%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 218,9% 

 

18 Osiguranje pomoći 89,4% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 104,9% 

 

19 Životno osiguranje 108,9% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 105,8%, ili 2.735.936 KM više ukupne premije u odnosu na mart 2021. godine.