Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.03.2023.
17.05.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za mart 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 56.511.264 KM, što je u odnosu na 49.722.921 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u martu 2022. godine više za 13,7%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u martu 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u martu 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 162,4% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 179,4% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 119,6% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, 244 KM u martu 2022., bez premije u martu 2023

 

06 Osiguranje plovila, 4.442 KM premije u martu 2022., bez premije u martu 2023.

 

07 Osiguranje robe u prevozu 67,8% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 112,6% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 110,1% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 108,7% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 9,2%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 202,5%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 132,1% 

 

14 Osiguranje kredita 59,6% 

 

15 Osiguranje jemstava 109,4% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 101,0%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 77,6% 

 

18 Osiguranje pomoći 154,9% 

 

 

Neživotna osiguranja ukupno 114,7% 

 

19 Životno osiguranje 110,3% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 113,7%, ili 6.788.343 KM više ukupne premije u odnosu na mart 2022. godine.