Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.03.2024.
15.04.2024

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za mart 2024. godine. Ostvarena je premija od ukupno 60.905.652 KM, što je u odnosu na 56.511.549 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u martu 2023. godine više za 7,8%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u martu 2024. iznosi u % prema ostvarenju premije u martu 2023. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 79,9% 

02 Zdravstveno osiguranje 79,5% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 108,7% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 159,9% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 115,8% 

09 Ostala osiguranja imovine 143,9% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 108,6% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 286,8%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 46,9%.

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 95,9% 

14 Osiguranje kredita 89,9% 

15 Osiguranje jemstava 167,1% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 142,6%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 103,0% 

18 Osiguranje pomoći 136,8% 

Neživotna osiguranja ukupno 107,4% 

19 Životno osiguranje 109,2% 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,8%, ili 4.394.103 KM više ukupne premije u odnosu na mart 2023. godine.