Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.05.2021.
14.06.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za maj 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 48.645.096 KM, što je u odnosu na 42.016.047 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u maju 2020. godine više za 15,8%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u maju 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u maju 2020. godini kako slijedi:

01 Osiguranje od nezgode 108,9%
02 Zdravstveno osiguranje 183,9%
03 Osiguranje cestovnih vozila 111,6%
04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine
05 Osiguranje zračnih letjelica bez premije u obje godine
06 Osiguranje plovila 138,1%
07 Osiguranje robe u prevozu 39,5%
08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 97,2%
09 Ostala osiguranja imovine 146,0%
10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 109,9%
11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 37,5%
12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 340,2%
13 Ostala osiguranja od odgovornosti 131,4%
14 Osiguranje kredita 4.775,6,9%
15 Osiguranje jemstava 203,0%
16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 138,5%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite 159,2%
18 Osiguranje pomoći 111,9%

Neživotna osiguranja ukupno 113,5%

19 Životno osiguranje 125,5%

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 115,8%, ili 6.629.048 KM više ukupne premije u odnosu na maj 2020. godine.