Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.05.2022.
17.06.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za maj 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 54.678.403 KM, što je u odnosu na 48.709.698 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u maju 2021. godine više za 12,3%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u maju 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u maju 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 105,4% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 142,6% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 115,1% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila 99%

 

07 Osiguranje robe u prevozu 154,7% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 151,5% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 145,9% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 106,9% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 184,2% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 110,8%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 132,2% 

 

14 Osiguranje kredita 100,7% 

 

15 Osiguranje jemstava 163,6% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 85,6%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 85,4% 

 

18 Osiguranje pomoći 118,3% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 112,2% 

 

19 Životno osiguranje 112,3% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 112,3%, ili 5.968.705 KM više ukupne premije u odnosu na maj 2021. godine.