Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.05.2023.
03.07.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za maj 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 60.045.408 KM, što je u odnosu na 54.678.403 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u maju 2022. godine više za 9,8%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u maju 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u maju 2022. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 104,3% 

02 Zdravstveno osiguranje 137,0% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 117,4% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u maju 2022, 2.925 KM u maju 2023.

06 Osiguranje plovila 100%

07 Osiguranje robe u prevozu 94,8% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 126,7% 

09 Ostala osiguranja imovine 109,3% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 109,0% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 222,0%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 156,3%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 101,5% 

14 Osiguranje kredita 72,6% 

15 Osiguranje jemstava 90,6% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 119,2%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 131,7% 

18 Osiguranje pomoći 151,7% 

Neživotna osiguranja ukupno 110,9% 

19 Životno osiguranje 105,4% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 109,8%, ili 5.367.005 KM više ukupne premije u odnosu na maj 2022. godine.