Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.05.2024.
01.07.2024

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za maj 2024. godine. Ostvarena je premija od ukupno 64.280.902 KM, što je u odnosu na 60.045.408 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u maju 2023. godine više za 7,1%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u maju 2024. iznosi u % prema ostvarenju premije u maju 2023. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 103,9% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 99,6% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 118,5% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, 2.925 KM premije u maju 2023., bez premije u maju 2024.

 

06 Osiguranje plovila 76,4%

 

07 Osiguranje robe u prevozu 118,1% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 88,6% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 42,5% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 112,2% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 75,2%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 96,3%.

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 128,7% 

 

14 Osiguranje kredita 76,1% 

 

15 Osiguranje jemstava 285,9% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 176,1%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 206,0% 

 

18 Osiguranje pomoći 121,9% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 107,2% 

 

19 Životno osiguranje 106,4% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,1%, ili 4.235.494 KM više ukupne premije u odnosu na maj 2023. godine.