Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.07.2021.
13.08.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juli  2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 51.703.299 KM, što je u odnosu na 47.926.721 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u julu  2021. godine više za 7,9%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u julu 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u julu 2020. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 124,2% 

02 Zdravstveno osiguranje 156,8% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 112,3% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

05 Osiguranje zračnih letjelica 34,7%

06 Osiguranje plovila bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 66,9% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 101,7% 

09 Ostala osiguranja imovine 74,5% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 105,7% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 88,6% 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 69,0% 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 102,0% 

14 Osiguranje kredita 131,9% 

15 Osiguranje jemstava 87,7% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 942,7% (ali se radi o niskih 248.716 KM u apsolutnom iznosu) 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 125,6% 

18 Osiguranje pomoći 122,4% 

Neživotna osiguranja ukupno 108,1% 

19 Životno osiguranje 106,8% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,9%, ili 3.776.578 KM više ukupne premije u odnosu na juli 2020. godine.