Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.07.2022.
18.10.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juli 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 53.037.721 KM, što je u odnosu na 51.703.299 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u julu 2021. godine više za 2,6%.

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u julu 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u julu 2021. godini kako slijedi:  

01 Osiguranje od nezgode 91,0% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 131,2% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 109,9% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica 299.6%

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 100,0% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 101,9% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 90,2% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 100,7% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 80,7% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 120,6%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 89,9% 

 

14 Osiguranje kredita 66,4% 

 

15 Osiguranje jemstava 189,9% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 128,8%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 102,0% 

 

18 Osiguranje pomoći 121,0% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 101,2% 

19 Životno osiguranje 108,5% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 102,6%, ili 1.334.422 KM više ukupne premije u odnosu na juli 2021. godine.