Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.07.2023.
14.08.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juli 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 62.486.226 KM, što je u odnosu na 53.037.721 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u julu 2022. godine više za 17,8%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u julu 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u julu 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 95,0% 

02 Zdravstveno osiguranje 116,5%  

03 Osiguranje cestovnih vozila 117,9%  

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, 2850,6%

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 119,0% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 118,8% 

09 Ostala osiguranja imovine 405,8% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 110,0% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 308,7%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 163,7%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 115,3% 

14 Osiguranje kredita 90,5% 

15 Osiguranje jemstava 26,1% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 131,7%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 183,0% 

18 Osiguranje pomoći 141,5% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 118,2% 

19 Životno osiguranje 116,2% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 117,8%, ili 9.448.505 KM više ukupne premije u odnosu na juli 2022. godine.