Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.08.2021.
14.09.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za august 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 46.409.725 KM, što je u odnosu na 41.935.197 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u augustu 2020. godine više za 10,7%.
Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u augustu 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u augustu 2020. godini kako slijedi:

01 Osiguranje od nezgode 129,8%
02 Zdravstveno osiguranje 144,4%
03 Osiguranje cestovnih vozila 114,6%
04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine
05 Osiguranje zračnih letjelica 100,4%
06 Osiguranje plovila bez premije u obje godine
07 Osiguranje robe u prevozu 138,6%
08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 94,5%
09 Ostala osiguranja imovine 102,6%
10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 108,3%
11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 143,9%
12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 128,4%
13 Ostala osiguranja od odgovornosti 55,4%
14 Osiguranje kredita 196,7%
15 Osiguranje jemstava 73,6%
16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 130,7%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite 103,7%
18 Osiguranje pomoći 111,5%

Neživotna osiguranja ukupno 110,4%

19 Životno osiguranje 111,5%

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 110,7%, ili 4.474.528 KM više ukupne premije u odnosu na august 2020. godine.