Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.08.2022.
18.10.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za august 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 50.413.128 KM, što je u odnosu na 46.409.725 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u augustu 2021. godine više za 8,6%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u augustu 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u augustu 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 98,5% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 126,0% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 109,7% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u 2022

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 140,5% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 139,8% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 84,0% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 106,1% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 65,3% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 114,0%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 205,9% 

 

14 Osiguranje kredita 75,2% 

 

15 Osiguranje jemstava 137,3% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 135,5%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 162,9% 

 

18 Osiguranje pomoći 140,2% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 107,8% 

 

19 Životno osiguranje 111,7% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 108,6%, ili 4.003.403 KM više ukupne premije u odnosu na august 2021. godine.