Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.08.2023.
25.09.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za august 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 54.620.704 KM, što je u odnosu na 50.413.128 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u augustu 2022. godine više za 8,3%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u augustu 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u augustu 2022. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 105,0% 

02 Zdravstveno osiguranje 121,2% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 116,4% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

06 Osiguranje plovila, bez premije u 2022., 474 KM u 2023.

07 Osiguranje robe u prevozu 82,5% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 101,5% 

09 Ostala osiguranja imovine 130,0% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 106,2% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 310,0%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 77,8%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 127,5% 

14 Osiguranje kredita 84,4% 

15 Osiguranje jemstava 307,0% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 112,6%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 79.2,0% 

18 Osiguranje pomoći 137,8% 

Neživotna osiguranja ukupno 108,8% 

 

19 Životno osiguranje 106,7% 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 108,3%, ili 4.207.576 KM više ukupne premije u odnosu na august 2022. godine.