Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.10.2021.
15.11.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za septembar 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 48.392.582 KM, što je u odnosu na 46.704.582 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u oktobru 2020. godine više za 3,6%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u oktobru 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u oktobru 2020. godini kako slijedi:

01 Osiguranje od nezgode 98,6%
02 Zdravstveno osiguranje 124,3%
03 Osiguranje cestovnih vozila 107,2%
04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine
05 Osiguranje zračnih letjelica 234 KM u oktobru 2021., bez premije u 2020.
06 Osiguranje plovila bez premije u obje godine
07 Osiguranje robe u prevozu 241,9%
08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 94,7%
09 Ostala osiguranja imovine 81,6%
10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 100,58%
11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 79,6%
12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 66,9%
13 Ostala osiguranja od odgovornosti 110,00%
14 Osiguranje kredita 222,5%
15 Osiguranje jemstava 92,2%
16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 189,3%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite 10082,8%
18 Osiguranje pomoći 103,2%
Neživotna osiguranja ukupno 101,8%
19 Životno osiguranje 111,3%

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 103,6%, ili 1.688.000 KM više ukupne premije u odnosu na oktobar 2020. godine.