Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.10.2022.
21.11.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za oktobar 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 51.533.691 KM, što je u odnosu na 48.392.582 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u oktobru 2021. godine više za 6,5%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u oktobru 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u oktobru 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 96,0% 

02 Zdravstveno osiguranje 130,3% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 105,7% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica 104,3%

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 64,1% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 110,6% 

09 Ostala osiguranja imovine 146,9% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,7% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 177,8% 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 55,6%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 136,9% 

14 Osiguranje kredita 117,4% 

15 Osiguranje jemstava 72,7% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 110,8%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 6,4% 

18 Osiguranje pomoći 125,2% 

Neživotna osiguranja ukupno 106,9% 

19 Životno osiguranje 104,8% 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 106,5%, ili 3.141.109 KM više ukupne premije u odnosu na oktobar 2021. godine.