Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.12.2022.
12.01.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za decembar 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 47.710.893 KM, što je u odnosu na 45.685.085 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u decembru 2021. godine više za 4,4%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u decembru 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u decembru 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 101,0% 

02 Zdravstveno osiguranje 146,7%  

03 Osiguranje cestovnih vozila 119,1% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 395,0% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 109,8% 

09 Ostala osiguranja imovine 95,0% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,6% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 110,1%  

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 43,7%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 98,4% 

14 Osiguranje kredita 116,2% 

15 Osiguranje jemstava 187,3% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 128,3%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 122,9% 

18 Osiguranje pomoći 147,8% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 107,5% 

 

19 Životno osiguranje 96,7% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 104,4%, ili 2.025.808 KM više ukupne premije u odnosu na decembar 2021. godine.