Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.12.2023.
17.01.2024

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za decembar 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 50.880.755 KM, što je u odnosu na 47.710.410 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u decembru 2022. godine više za 6,6%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u decembru 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u decembru 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 78,8% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 103,8% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 105,4% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u 2022., 2.925 KM premije u 2023.

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 106,9% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 118,0% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 121,9% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 112,3% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 429,4%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 88,9%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 76,9% 

 

14 Osiguranje kredita 73,9% 

 

15 Osiguranje jemstava 91,6% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 113,6%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 117,1% 

 

18 Osiguranje pomoći 126,1% 

 

 

Neživotna osiguranja ukupno 106,4% 

 

19 Životno osiguranje 107,4% 

 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 106,6%, ili 3.170.345 KM više ukupne premije u odnosu na decembar 2022. godine.