Novosti

Zakon o osiguranju
03.04.2017

29.03.2017 godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 23/17 objavljen je novi Zakon o osiguranju, koji će na snagu stupiti osam dana nakon objavljivanja.

Zakon možete pogledati i na našoj web stranici, pod sekcijom Zakonski propisi Federacije BiH.