Godina 2019

U 2019. godini održani su seminari i prezentacije:
 

29.01.2019. PML seminar za cedenta 

21.02.2019. Sarajevo  UNDP i Udruženje društava za osiguranje FBiH Okrugli stol: „Mogući modeli osiguranja za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa sa posebnim akcentom na poplave“ 

22.02.2019. Banja Luka  UNDP, Udruženje društava za osiguranje Republike Srpske i Udruženje društava za osiguranje FBiH Okrugli stol: „Mogući modeli osiguranja za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa sa posebnim akcentom na poplave

22.05.2019 Munich Re Engineering seminar