Godina 2001

  • Sistem zelene karte i članstvo BiH
    Zelena karta i reosiguranje
    Kvotiranje zelene karte
    Osiguranje/reosiguranje AO u srednjoj i istočnoj Evropi

    Sarajevo 08.03.2001.